​​

Základní údaje

Provozovatel obchodu:  PURAVITA s.r.o.

Sídlo společnosti:  V Zatáčce 62/2, 725 28 Ostrava – Lhotka, IČ: 28639049, DIČ: CZ28639049

Zapsána: u rejstříkového soudu v Ostravě oddíl C vložka 36157

Bankovní spojení:   

Pro ČR: Komerční banka a.s. číslo účtu: 107-8983430277/0100

Pro Slovensko: Tatrabanka a.s. číslo účtu: 2949461654/1100

 

Telefonní kontakt:   

Pro ČR: +420 552 302 402 – 405      GSM: +420 774 001 444

Pro Slovensko: +421 2/2081 2662     GSM: +421 911 705 777

E-mail: info@puravita.cz

ID datové schránky: svzvenr

 

Společnost PURAVITA s.r.o. jako provozovatel internetového obchodu www.balviten.cz se zavazuje neposkytnout osobní údaje spotřebitelů třetím osobám vyjma provozovatele firemního CRM systému. Námi zpravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití. 

Pokud nakupujete jako fyzická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

·         Jméno a příjmení 

·         Adresu pro fakturaci a dodání zboží

·         Telefonické spojení 

·         Elektronickou adresu (e-mail)

Pokud nakupujete jako právnická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

·         Název společnosti (obchodní firma)

·         Adresu pro fakturaci a dodání zboží 

·         IČO, DIČ 

·         Telefonické spojení 

·         Elektronickou adresu (e-mail)

Ve výše uvedeném rozsahu budou zpracovány Vaše osobní údaje. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem Vaší identifikace jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. Nákupem v internetovém obchodě www.balviten.cz dáváte souhlas s tím, že Společnost PURAVITA s.r.o. může předávat osobní údaje svých zákazníků za účelem rozesílání obchodních sdělení, řádné přepravy zboží třetím osobám, a to poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sděleních, služeb zákaznické podpory, dopravcům. Jinak ze strany společnosti PURAVITA s.r.o. nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.

Nákupem v tomto internetovém obchodě souhlasíte se:

  • zpracováním a shromažďováním Vašich osobních údajů společností PURAVITA s.r.o. k marketingovým účelům. Tento svůj souhlas může Kupující kdykoli bezplatně odvolat (požádat o odstranění některých svých údajů, případně úplné odstranění všech svých údajů z databáze správce), a to na e-mailu: info@puravita.cz
  •  zasíláním obchodní nabídky na Vaši emailovou adresu, případně poštovní adresu či formou SMS zpráv. Odhlášení z odebírání obchodních sdělení je možné na e-mailu: info@puravita.cz nebo požadavkem na zákaznické lince internetového obchodu 552 302 402.
  • Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat společnost PURAVITA s.r.o. o vysvětlení a odstranění závadného stavu, a to vše bezplatně na e-mailové adrese info@puravita.cz. O následném postupu bude kupující informován e-mailovou zprávou. Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Kupující souhlasí, že soubory cookies mohou být předávány třetím osobám za marketingovými účely.

Zasílání obchodních sdělení formou emailu

  • Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy, za účelem rozesílání obchodních sdělení. Dále potvrzujete, že jste se s těmito podmínkami seznámili a že s nimi souhlasíte.
  • Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas se zasíláním obchodních sdělení na Vaši e-mailovou adresu.
  • Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy, berete na vědomí, že můžete kdykoli bezplatně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení. Odhlásit se z odběru novinek (obchodních sdělení) můžete provést sami a to kliknutím na příslušný odkaz ve spodní části každého informačního emailu nebo nám napište email na: info@puravita.cz s žádostí o vyřazení.
  • Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas s tím, že správce osobních údajů může osobní údaje předat třetím subjektům za účelem rozesílání obchodních sdělení. Těmito subjekty jsou výhradně poskytovatelé služeb rozesílky obchodních sdělení.

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

 

NAKUPUJTE POHODLNE - ŽIJTE ZDRAVĚ